Telemedycyna w dializie otrzewnowej

W czasach panującej pandemii telemedycyna jest coraz popularniejszym rozwiązaniem. Możliwość skonsultowania swoich wyników z lekarzem pozwala uniknąć niepotrzebnych wizyt w przychodni lub stacji dializ.

Co to jest telemedycyna?

Telemedycyna jest to szeroki termin związany ze świadczeniem usług i przekazywaniem informacji związanych ze zdrowiem za pomocą telekomunikacji i technologii teleinformatycznych, w tym m.in. za pośrednictwem internetu i innych środków łączności. Aktualnie są możliwe nawet operacje telechirurgiczne, gdzie lekarz chirurg pozostaje w swoim ośrodku, a operacje przeprowadza zdalnie przy pomocy robota chirurgicznego.

Telemedycyna rozwija się bardzo dynamicznie. Ma też coraz szersze zastosowanie w praktyce klinicznej i życiu codziennym. W obecnej sytuacji epidemiologicznej ta metoda komunikacji
z pacjentem nabrała szczególnego znaczenia
. Okazała się niezwykle pomocna zwłaszcza dla osób cierpiących na schorzenia przewlekłe. Pozwala bowiem monitorować postępy leczenia
i w razie konieczności zmieniać zalecenia, dostosowywać dawki leków, nie mówiąc już o obiegu dokumentów (e-recepta, e-skierowanie, zaświadczenie o niezdolności do pracy eZUS-ZLA).
A wszystko to bez konieczności wychodzenia z domu.

Jak telemedycyna może pomóc pacjentom dializowanym otrzewnowo?

Automatyczna dializa otrzewnowa to istotne udogodnienie dla pacjenta, które pozwala na normalne funkcjonowanie w ciągu dnia. Wystarczy przed snem podłączyć się na 8–10 godzin do cyklera.

Z reguły nic się nie powinno wydarzyć, ale czasami po przebudzeniu można zobaczyć komunikat o tym, że podczas zabiegu wystąpił jakiś błąd. Wówczas jak najszybciej należy się skontaktować
z naszym lekarzem prowadzącym lub udać się na nieplanowaną wcześniej wizytą do stacji dializ. Problemy pojawiające się podczas dializy są w takim przypadku wykrywane z pewnym opóźnieniem, jak i sama interwencja lekarza jest przesunięta w czasie.

Stres i obawy związane z dializą otrzewnową można zredukować za pomocą systemu telemonitoringu w postaci zdalnego monitorowania dializy. Dzięki temu rozwiązaniu to nasz lekarz bądź pielęgniarka zadzwonią do nas rano i poinformują o wykrytym problemie, zapytają nas
o samopoczucie, naszą ocenę sytuacji i doradzą nam, jak rozwiązać powstały problem. Mogą również zdalnie zmienić program naszej dializy.

Takie rozwiązanie jak automatyczny cykler do dializ z funkcją telemonitoringu, który jest połączony w zaszyfrowany sposób z platformą chmurową, jest dostępne od niedawna. Gdy podczas dializy wystąpi jakikolwiek problem, system zdalnie powiadomi o tym ośrodek dializ, a lekarz, po sprawdzeniu, co się stało, będzie mógł szybko i odpowiednio zareagować. Za pomocą telemonitoringu personel medyczny może też na bieżąco monitorować przebieg dializy i zmieniać, w razie potrzeby, z poziomu komputera w klinice/ośrodku dializ, proces jej prowadzenia przez cykler. Pacjent może w tym czasie spokojnie spać, nie przejmując się koniecznością każdorazowej wizyty w ośrodku, by rozwiązywać napotkane problemy.

Zalety telemedycyny

Konsultacje zdalne nie tylko pozwalają rozwiać nasze obawy i dają odpowiedzi na nurtujące nas pytania, lecz zwiększają też nasze poczucie bezpieczeństwa. Co więcej, pozwalają na przekazywanie zespołowi leczącemu zdjęć czy filmów pokazujących m.in. ujście cewnika i worka dializacyjnego, co może być przydatne zwłaszcza przy wczesnym rozpoznawaniu infekcji czy innych powikłań.

Rozwiązania telemedyczne zmniejszają częstotliwość wizyt kontrolnych i zastępuje je zdalną komunikacją ze stacją dializ, o ile to oczywiście możliwe. Dla pacjentów mieszkających daleko od ośrodka, w stabilnym stanie, zdalne monitorowanie automatycznej dializy otrzewnowej może być bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem, zwłaszcza obecnie, gdy ogłoszona została pandemia koronawirusa. Rzadsze wizyty w stacji dializ – to mniejsze ryzyko zarażenia się.

Kolejną zaletą telemedycyny jest możliwość edukacji pacjentów i ich rodzin poprzez platformy internetowe. Chodzi tu nie tylko o zagadnienia teoretyczne, ale również o czynności praktyczne. Tak np. wideokonferencja umożliwia m.in. monitorowanie poprawności wykonywania procedur dializacyjnych. W razie pojawienia się jakichkolwiek błędów personel stacji dializ możliwość szybko na nie zareagować i je skorygować.

Zapytaj swojego lekarza o zdalne monitorowanie automatycznej dializy otrzewnowej. Porozmawiaj o tym, czy w Twoim przypadku jest możliwe i wskazane jej wprowadzenie.

Jak telemedycyna może pomóc lekarzom?

Automatyczne cyklery pracujące w systemie zdalnego monitorowania pacjenta wszystkie zgromadzone informacje wysyłają w zaszyfrowany sposób do platformy chmurowej, zatem nie ma konieczności przekazywania ich na nośnikach pamięci. Pozwala to na dokładne prześledzenie każdej dializy, zarówno tej bieżącej, jak i sprzed kilku dni. Zespół leczący może monitorować m.in. objętość użytego płynu dializacyjnego, ultrafiltrację, alarmy dotyczące drenażu bądź napełniania
i w razie konieczności – szybko reagować. Stanowi to oszczędność czasu, emocji i stresu, a także poprawia jakość leczenia.

Zdalne monitorowania pozwala zweryfikować, czy dializy odbywają się codziennie i czy nie są skracane. W tym przypadku telemedycyna usprawnia współpracę z pacjentem i poprawia stosowania się pacjenta do zaleceń lekarza. To z kolei przekłada się na mniejszą liczbę powikłań.

We współczesnym świecie telemedycyna jest wyzwaniem zarówno dla pracowników ochrony służby zdrowia (lekarza, pielęgniarki), jak i pacjentów. Tak jak w przypadku każdej nowej technologii – trzeba się z nią najpierw zapoznać, oswoić i zrozumieć, a następnie nauczyć z niej korzystać. Gdy pacjenci dializowani otrzewnowo przestawią się na nową technologię, rzadziej będą musieli korzystać z hospitalizacji i nieplanowych wizyt w szpitalu z powodu powikłań. Z kolei personel medyczny będzie mógł lepiej zaplanować swoją pracę.

Numer materiału:  PLMP/MG2/20-0018
Data zatwierdzenia: kwiecień 2020