Dbaj o nerki cały rok! Światowy Dzień Nerek 2022

Edukowanie pacjentów i lekarzy, podnoszenie społecznej świadomości, ukierunkowanie na zdrowy styl życia, ale też m.in. włączenie profilaktyki chorób nerek do programów rządowych – to niektóre z założeń tegorocznego Światowego Dnia Nerek. Tym razem ten szczególny dzień świętujemy pod hasłem „Zdrowie nerek dla wszystkich”!

Choroba nerek, powszechna i niebezpieczna

Przewlekła niewydolność nerek to choroba podstępna, siejąca spustoszenie w organizmie, a na domiar złego – również powszechna. Zmagać się z nią może aż 1 na 10 dorosłych pacjentów na całym świecie. Choć z roku na rok świadomość zagrożeń związanych z zaniedbaniem w tym zakresie zdaje się być coraz większa, wciąż rośnie liczba zgonów, do których doprowadziła niewydolność nerek. Specjaliści przewidują, że w 2040 roku choroba ta zajmie niechlubne piąte miejsce na liście najczęstszych przyczyn śmierci.

Tymczasem wczesne wykrycie nieprawidłowości pracy nerek pozwala znacząco poprawić jakość życia pacjenta i zapobiec powikłaniom. Niestety, świadomość zarówno społeczeństwa, jak i lekarzy wciąż kuleje. Potrzeba działania jest dziś większa niż kiedykolwiek wcześniej!

Światowy Dzień Nerek – działamy na rzecz zdrowia

Luka w wiedzy na temat przewlekłej choroby nerek nie jest domeną wyłącznie pacjentów. Braki zauważamy na wszystkich trzech poziomach: społeczeństwa, personelu medycznego, a także polityki zdrowia publicznego. Problemem okazuje się nie tylko niska świadomość problemu wśród pacjentów, ale też brak otwartości i chęci zdobywania wiedzy na ten temat. Wciąż też zbyt mało mówi się o samych chorobach nerek, sposobach zapobiegania i leczenia.

Niedostateczną świadomość problemu obserwujemy też wśród personelu medycznego. Na tym polu widać dużą potrzebę edukacji. A przecież to właśnie lekarz i pielęgniarka powinni być źródłem wiedzy – szczególnie, gdy pacjent przychodzi do gabinetu z objawami, których sam nie połączyłby z nieprawidłowością pracy nerek.

Polityka zdrowia publicznego i związane z nią rządowe programy zdrowotne koncentrują się przede wszystkim na czterech dziedzinach: układzie krążenia, chorobach nowotworowych, przewlekłych chorobach układu oddechowego oraz cukrzycy. Niewydolność nerek wciąż pozostaje na marginesie zainteresowania. Brak jest programów rzeczywiście wspierających szerzenie wiedzy i podnoszących efektywność leczenia.

Światowy Dzień Nerek jest okazją do zaangażowania specjalistów na całym świecie we wspólne działanie na rzecz zdrowia pacjentów. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, naukowcy, eksperci ds. polityki zdrowotnej, urzędnicy, ale też organizacje nefrologiczne i różnego rodzaju fundacje – wszyscy powinniśmy zwracać jeszcze większą uwagę na zdrowie nerek. Przyniesie to wymierną korzyść nie tylko pacjentom, ale też finansom publicznym przeznaczonym na opiekę medyczną.

światowy dzień nerek 2022 roku

Badanie, które ratuje życie

Na przewlekłą chorobę nerek cierpią pacjenci na całym świecie – niezależnie od statusu finansowego kraju, jego kultury czy poziomu wykształcenia mieszkańców. Okazuje się jednak, że wielu z nich nawet nie wie, gdzie umiejscowione są nerki i jaką pełnią funkcję! Choć w Polsce świadomość ogółu społeczeństwa jest na wyższym poziomie, wciąż większość z nas lekceważy zagrożenie.

Statystyczny Polak idzie do lekarza dopiero wtedy, gdy boli. Czasem nawet dopiero wtedy, gdy boli przez długi czas, a odczuwane dolegliwości utrudniają codzienne funkcjonowanie. Takie bagatelizowanie pozornie błahych objawów jest bardzo niebezpieczne. Przewlekła choroba nerek może bowiem przez wiele lat nie dawać żadnych symptomów lub objawiać się w sposób nieswoisty. Jedynym sposobem na wczesne wykrycie choroby jest badanie kontrolne – proste, refundowane przez NFZ badanie poziomu kreatyniny we krwi. Jednak trzeba je wykonać. Specjaliści zalecają robić to conajmniej raz do roku, w zależności od wieku, chorób współistniejących oraz ewentualnego wcześniejszego stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie.

W ramach Światowego Dnia Nerek zwracamy uwagę na rolę świadomości nie tylko pacjentów, ale też lekarzy. To właśnie na personelu medycznym spoczywa obowiązek informowania o konieczności wykonywania badań profilaktycznych. Pacjenci powinni mieć dostęp do informacji, ale też je zrozumieć i umieć w praktyce wykorzystywać. Co ciekawe, świadomość zdrowotną uznaje się obecnie za wskaźnik jakości usług świadczonych przez lokalne i krajowe systemy opieki zdrowotnej.

Dbaj o nerki przez cały rok, a nie tylko od święta

Podnoszenie świadomości na temat profilaktyki chorób nerek powinno obejmować zarówno ogół społeczeństwa, jak i osoby, które już się borykają się z niewydolnością tego narządu.

Cele, jakie stawiamy sobie z okazji Światowego Dnia Nerek:

Promowanie zdrowego stylu życia. Zrównoważona dieta, aktywność fizyczna, picie odpowiednich ilości płynów, unikanie używek, działania przyczyniające się do ochrony środowiska – to podstawa zdrowia. Taki styl życia znacząco obniża ryzyko zachorowania na przewlekłą chorobę nerek, a u osób zmagających się z tą chorobą poprawia rokowania i wydłuża życie.

Uznanie praw pacjentów i ich opiekunów do uzyskania, zrozumienia i skutecznego wykorzystania informacji na temat chorób nerek.

Zachęcanie i wspieranie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnego rozpoznawania objawów i leczenia pacjentów z niewydolnością nerek, ale też skutecznego zapobiegania rozwojowi tej choroby.

Włączenie profilaktyki przewlekłej choroby nerek do krajowych programów przeciwdziałania chorobom niezakaźnym. Dzięki temu dostarczymy lekarzom i pacjentom kompleksowe narzędzia do wczesnego wykrywania choroby i dobrej opieki medycznej nad pacjentami.

Rozszerzenie edukacji pacjentów zmagających się z niewydolnością nerek – udostępnienie praktycznych porad dotyczących diety, stylu życia itp. Znacząco podniesie to jakość życia chorych oraz ich rodzin, pozwoli osiągnąć cele, które są dla nich tak samo ważne jak dla zdrowych osób.

Wymaganie od personelu medycznego oferowania pacjentom informacji na temat chorób nerek.

Informowanie polityków o wpływie choroby nerek na zdrowie ich wyborców, ale też na związane z tym obciążenie systemów opieki zdrowotnej i finansów publicznych. Uświadamianie rządzących, że inwestowanie środków w edukację jest rozwiązaniem o wiele tańszym niż leczenie choroby w jej zaawansowanym stadium.

 

Dobra współpraca pomiędzy lekarzem a pacjentem powinna stać się celem na 2022 rok i kolejne lata!

 

 


 

Numer materiału PL-RC00-220001, data zatwierdzenia Marzec 2022